Yazarlar: Volkan Üzeler, Kürşat Tokgözoğlu, Özgür Kuruoğlu
Yayın Yeri : Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16 – 17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Yayın Yılı : 2014
Açıklama : Türkiye, jeolojik olarak geçmiş dönemlerde çok farklı fazlardaki tektonik süreçlere maruz kalmış kuşakları içermekte olup, bunun sonucunda çok sayıda ve farklı özelliklerde paleoheyelan içermektedir. Süreç içerisinde, tektonizma, ayrışma, yer altı suları ve insan işi yapılar gibi etkenler, jeolojik birimler içerisinde zayıf zonlar oluşmasına neden olmakta ve nihayetinde büyük ölçekli heyelanların oluşmasına yol açmaktadır. Heyelanlar çoğu zaman, karayolu, demiryolu ve barajlar gibi önemli yapılara zarar vermekte, maddi zararlara ve hatta bazı durumlarda insan hayatının kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle, bir projenin tasarım aşamasından önce, kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirilmeli ve heyelanların olumsuz etkilerinden kaçınmak amacıyla gerekli önlemler önceden alınmalıdır.
Bu çalışma kapsamında, Ankara – İstanbul Hızlı Tren Hattı üzerinde Ağustos 2013 tarihinde meydana gelen büyük ölçekli bir heyelan incelenmiştir. Heyelanın jeolojik – geoteknik niteliklerinin belirlenmesi amacıyla temel araştırma sondajları, inklinometre ölçümleri, yerinde ve laboratuvar deneyleri yapılmış ve heyelanın derinliği ve hızı tespit edilmiştir. Çözüm alternatifleri arasından, heyelanın taç bölgesinden kazı yapılması ve demiryolunun yanına betonarme fore kazıklar imal edilmesi tercih edilmiştir. Bu kapsamda gerekli stabilite analizleri gerçekleştirilmiş olup, analiz sonuçlarına göre öngörülen çözümün heyelanın stabilizasyonu için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Heyelan, inklinometre, stabilite, kazı, kazık