Yazarlar: Atilla Horoz, Özgür Kuruoğlu, Orhan Erol
Yayın Yeri : Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16 – 17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Yayın Yılı : 2014
Açıklama : İzmir ili Aliağa ilçesinde inşa edilecek bir konteyner limanı projesi kapsamında, denizde imal edilmiş bir adet φ1219mm çapında ve 20mm et kalınlığına sahip çelik boru çakma kazık üzerinde basınç yükleme deneyi gerçekleştirilmiştir. Test kazığı deniz tabanında yer alan sığ kalınlıktaki gevşek – orta sıkı siltli kumun altında yer alan Aliağa Piroklastikleri üyesi aşırı derecede ayrışmış kaya birimlerine, refü kriteri sağlanana kadar, açık uçlu olarak çakılmıştır. Deney sonucunda, test kazığının esas olarak bir sürtünme kazığı davranışı gösterdiği ve önemli bir uç direnci oluşmadan kazıkta ani bir göçme mekanizması oluştuğu gözlenmiştir. Deney sonucu tabandaki aşırı derecede ayrışmış kayada mobilize olan nihai sürtünme direnci değeri fs = 180 kPa olarak belirlenmiş olup, belirlenen bu değer literatürde çeşitli araştırmacılar tarafından ayrışmış kayalar için önerilen değerlere göre oldukça düşüktür. Bu sonuç, özellikle büyük projelerde, sadece literatür bağıntıları kullanılarak aşırı derecede ayrışmış kayada kazık soket tasarımı yapmanın riskli olacağını ve mutlaka yeterli sayıda kazık yükleme deneyi gerçekleştirerek aşırı derecede ayrışmış kayanın davranışının yerinde tespit edilmesinin önemini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: aşırı derecede ayrışmış kaya, nihai sürtünme direnci, çelik boru çakma kazık, Aliağa piroklastikleri.